Kedves Látogató! A https://ekvi.hu weboldal az optimális működéséhez, úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ! Adatvédelmi szabályzatunkat megtekintheti a itt: https://ekvi.hu/gdpr oldalon.

Változások kora: Bodnár Gábor távozik, Szabó László a megbízott igazgató

2021. máj. 25 - Bajzát Rafael

A 2021.es év jelentős változásokat hozott a 40 éves múltra visszatekintő Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél. 2021. április 1-től  Eger Megyei Jogú Város Polgármestere 97/2021. 11.19. számú határozata alapján az intézményi gazdálkodási, könyvelési  feladatok az EKVI-től átkerültek  a  Polgármesteri Hivatal gazdasági feladatai közé. A legújabb  215/2021.V.12  intézkedés alapján az intézmény vezetésében és az alapító okiratában is változásról szóló  döntést hozott MIrkóczki Ádám polgármester.

Polgármesteri határozat, 215/2021.V.12

 Eger MJV polgármestere a közgyűlés hatáskörét és munkáltatói jogkörét gyakorolva hozzájárul, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 25 paragrafus  2. bekezdés a. pontja alapján az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye igazgatója, Bodnár Gábor magasabb vezetői kinevezése és közalkalmazotti jogviszonya 2021, június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.

Elrendelem, hogy az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményének Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az intézmény műszaki igazgatóhelyettese, Szabó László az intézmény magasabb beosztásával járó (igazgatói) feladatokat határozott ideig , az intézmény magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat lefolytatásáig, de legkésőbb 2021, szeptember 30. napjáig az SZMSZ.ben és a vonatkozó intézményi szabályzatokban foglaltak szerint lássa el.

 Elrendelem a közös megegyezéses jogviszony megszüntető megállapodás , továbbá a helyettesítésről szóló munkáltatói döntés okiratba foglalását.

 Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester, Dr. Bánhidy Péter jegyző, Dr. Nagy- Holló Eszter Jogi és Hatósági irodavezető

Határidő: 2021. június 31.

Alapító okirat módosítás

A Magyar Államkincstár jóváhagyta Eger MJV város kérelmét és módosította az EKVI és az Egri Városi Sportiskola alapító okiratát.

A Bem tábornok úti sportlétesítmények (3827/15 helyrajzi szám) és az Olajosok Sporttelep (Ifjúság u. 9/A.) telephelyeket az EKVI alapító okiratából törölte és ezzel egyidejűleg 2021, május 12.-i hatállyal az Egri Városi Sportiskola telephelyének jegyezte be

Joomla Business Templates by template joomla